İhale Danışmanlık

Hizmet Bilgileri

  • Hizmet Kodu: HZ0001
  • Tarih: 16.3.2018
  • Gösterim: 94

Kategoriler

İhale Danışmanlık Hizmetleri

İhale, artırma veya eksiltme yöntemiyle yapılacak işler açısından kullanılan bir terimdir. İhale danışmanlık hizmetleri için siz bize ulaşın gerekeni yapalım..


İhale Danışmanlık

İhale, artırma veya eksiltme yöntemiyle yapılacak işler açısından kullanılan bir terimdir. Bir işi yatırmak isteyen bir kişi veya kurumların işi en az ücreti talep eden kişi veya firmalara yaptıracağını gösteren, niyetini ortaya koymak amacıyla yapılan işlemdir. İş dünyasında veya satış işlemlerinde çoğunlukla ihale sistemi ile anlaşma ya da satış gerçekleştirilmektedir. Satış veya anlaşma kriterleri açısından beklenilen nitelikleri karşılamaya gönüllü ve yeterli olan kişi ya da kurumlar ihaleyi kazanma durumunda işi de kazanmış olmaktadır. İhalelerde teklif sahipleri tarafından yerine getirilecek sorumluklar bulunmaktadır. 

İhale Nasıl Yapılır?

İhale teklif sahiplerinin bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için veya yerine getiremeyecekleri taahhütlerde bulunmalarını önlemek için, ihaleler davet sistemi ile yapılmaktadır. Böylece kendilerinden teklif istenilen kişi ve kuruluşların işi yaptıracak taraf gözünde önceden seçilmesi sağlanmaktadır. Seçilme durumunda, kişi veya kuruluş bilgilendirilmekte ve teklif sunmaları talep edilmektedir. Herkese açık olarak yapılan bu davette artırma veya eksiltmeler ile teklif vermiş olacakları tüm koşulları yerine getirme ve bu doğrultuda teminat göstermeleri de talep edilmektedir. Teklif verenler taahhüt ettikleri iş ve işlemleri yerine getirmediklerinde, alınan ücret zararı tazmin etmede kullanılmaktadır. İhale mevzuatının sıklıkla değişmesi ve mevzuat konusunda yeterli çalışan olmaması sorunu karşısında ihale danışmanlık kavramı ortaya çıkmıştır. İhale danışmanlık sistemi ile ihalelerin nitelikleri ve mevzuata uygunluğu konusunda bilgi ve rehberlik almak da mümkün olmaktadır. 

İhale Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir? 

İhaleler, mevzuat doğrultusunda usul ve esaslara uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu nedenle, karışık olan ihale mevzuatının sürekli değişmekte oluşu da bir takım sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle değişen mevzuatın uzman kadro mensubu kişiler tarafından en doğru şekilde yorumlanması önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ihale danışmanlık konusunda uzman ve mevzuata hâkim bireylerden oluşan ekipler kurulmaktadır. Birçok idarede yeterli nitelikte ve ihtiyacı karşılayan sayıda personel bulunmadığından, ihalelere giren şirketlerde eksiklik göze çarpmaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla ülkemizde ihale danışmanlık firmaları kurulmuştur. İhale usul ve esasları konusunda bir ihtiyaç olan, ihale danışmanlığı hizmeti veren firma çalışanları ile işlerin nitelikli bir şekilde ve zaman kaybı yaşanmadan yapılması mümkündür.  İhale danışmanlık firmaları ile çalışılmadan önce detaylı bir inceleme araştırma yapılmalıdır. İhale danışmanlığı firması çalışanlarının ihale mevzuatı konusunda donanımlı ve sürekli değişimleri takip eden bireyler oluşuna dikkat edilmelidir. Ehil olmadığı halde bu işi yapan bireylerin yaptıkları iş ve işlemler hatalı sonuçlara ve iş kaybına yol açmaktadır. İhale firması çalışanları nitelikli bireylerden seçilmeli, çalışma usulleri konusunda titiz ve sorun giderici niteliklere sahip olmalıdır. Doğru adımlar atmak için doğru girişimler ile çalışmaya başlamak gerektiğinden, mutlaka uzman bir kadro ile çalışan ihale danışmanlığı firması ile anlaşma sağlanmalıdır. 

İhale Danışmanlık Firmalarının Sunduğu Hizmetler

Kurum veya şirketler açısından ihale veya mali tüm konularda danışmanlık hizmeti alabilmek günümüzde önemli bir ihtiyaçtır. İhale danışmanlık firması çalışanları bu ihtiyaçları profesyonel yollarla karşılamakta ve sorunlara çözüm getirebilmektedir. Bu bağlamda; ihale dökümlerinin detaylı incelemelerinin yapılmasını, şikâyet ve itiraza ilişkin yazıların yazılmasını, şikâyet ve itirazlara cevaben gereken yazıların yazılmasını, ihale kararlarının idare mahkemesine iletilmesini ihale danışmanlık firması çalışanları üstlenmektedir. Ayrıca hak edişlerinin kontrol edilmesi ve fiyat farkı hesap denetimlerinin yapılmasını da ihale danışmanlık firması çalışanları yapmaktadır. İhale danışmanlık firması ile çalışmama durumunda işlemlerde hata yapılabilmekte ya da mevzuata uygun olmayan durumlar yaşanmaktadır. Bu nedenle mutlaka ihale danışmanlık firması ile çalışmak gerekmektedir.


ihale danışmanlık işleri - ihale danışmanlığı - ihale nasıl yapılır