İmar Barışı Nedir Nasıl Başvuru Yapılır?


İmar barışı ile artık kayıtsız yapı kalmayacak. İmar barışı nedir, imar barışı başvurusu nasıl yapılır?

İmar Barışı ile ilgili merak etiğiniz sorularınızı konusunda uzman danışmanlarımız sizin için yanıtlıyor.

HEMEN ARA: 0 532 524 6588

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar barışının amacı;

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

Neden imar barışı yapılıyor ?

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için böyle bir adım atılmıştır.


Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

- Düzenleme kapsamında yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

- Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 TL, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 TL, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin TL, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 TL, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için metrekare başına 2 bin TL, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin TL esas alınarak hesap edilecek.

- Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.


Ödeme Nereye Yapılacak?

- Yapı kayıt belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yıkım kararlan ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Tebliğe göre, yapı kayıt belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak.

- Öte yandan, inşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi verilebilecek. Ayrıca yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin verilen düzenleme kapsamında belge sahibi yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.


Ödeme Şartları Neler?

- Ruhsatsız binaya bedelin tamamı ödenmeden belge düzenlenmeyecek. Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek. Bu kapsamda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

- Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek söz konusu belge düzenlenecek. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren yapı kayıt belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesinden faydalanamayacak.


Örnek Ödeme Tablosu

- Örneğin; İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 Mayıs Caddesi’nde yer alan 200m² arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300m² bir bina düşünelim…

- Yapının maliyeti: 300×1000 = 300.000 ₺

- Arsa için emlak vergi değeri: 200×420.47 = 84.094 ₺

- Toplam bedel: 384.094 ₺

- Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 11.523 ₺

- Ortalama daire başına düşen tutar: 2.880 ₺


İmar Barışı Kelimeleri;

- imar barışı nedir

- imar barışı nasıl yapılır

- yapı kayıt belgesi

- yapı ruhsatı işlemleri

- yapı kullanma izin belgesi

- yapı ruhsatı nasıl alınır

- istanbul imar barışı

- imar barışı istanbul

- imar barışı son tarih (31 Aralık 2018)

- imar barışı danışmanlık

- danışmanlık hizmetleri

- imar barışı süreçleri

imar barışı - imar barışı nedir - imar barışı başvurusu