Kentsel Dönüşüm

Hizmet Bilgileri

  • Hizmet Kodu: HZ0005
  • Tarih: 16.3.2018
  • Gösterim: 146

Kategoriler

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her yerinde devam etmektedir. En iyi uygulama ve hizmetler için bizi arayın.


Kentsel Dönüşüm

Afet riski taşıyan yapıların yenilenmesi hakkında ki 6306 sayılı kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenerek, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi kentsel dönüşümü ifade eder. Bu kanun, Türkiye’nin dört bir yerinde bulunan kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir. Kısaca açıklamak gerekirse kentsel dönüşüm sayesinde depreme dayanıklı olmayan, kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek önlenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucunda oluşabilecek olan zararların en aza indirilebilmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermektedir. Şayet hali hazırda oturduğunuz ya da mülkiyetine sahip olduğunuz binanız, depreme dayanıklı olmadığı ve riskli olduğu tespit edildise mutlaka hem kendinizin hem ailenizin hemde komşularınızın can ve mal güvenliğiniz açısından kentsel dönüşüm imkanlarından yararlanmalısınız. 

Rezerv ve Uygulama Alanı Nedir? Nasıl belirlenir?

Rezerv alanı, Bakanlar Kurulunun kararı ile kararlaştırılmış olan riskli görülen alan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yapı alanını ifade ederken, uygulama alanı ise,yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere tespit edilen alanlara veya üzerinde bulunmakta olan yapılaşmaya ya da zemin yapısına bağlı olarak can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlara denmektedir. 

Yerinde dönüşüm nedir? 

Kentsel dönüşüm projeleri dahilinde bulunan müstakil binalar için kullanımakta olan bir terim olan yerinde dönüşüm, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. 

Bina güçlendirme nedir?

Bir yapının, olasılık dahilinde ki bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi işlemi bina güçlendirmedir ve binanın yıkılıp yeniden yapılmasının alternatif bir seçeneğidir. 

Kentsel Dönüşümde Müteahhit Seçimi, 

Kentsel dönüşüm süreci içersinde müteahhit seçimi son derece önemlidir. Bu kadar önemli olan bir konuda yani müteahhit seçiminde dikkat etmeniz gereken hususlar ise, işi yaptırmayı düşündüğünüz müteahhidin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Müteahhitlik Lisansı mutlaka olmalıdır ve şayet müteahhitlik lisansı yok ise, zaten inşaat yapmaya da yetkisi yoktur ve bu husus son derece önemle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Müteahhidin Lisansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından soruşturulabilir. Seçtiğiniz müteahhidin daha önce benzer işler yapmış ve iş bitirmesi, referansı var mı? Müteahhit sizin istediğiniz nitelikte binanızı yapacak ekip, ekipmanı var mı? Müteahhitin kendi sermayesinin, yapacağı binayı bitirmeye yeterli olup olmadığı ve inşaat teslimine kadar size maddi teminat verebiliyor mu? Bu sorulara alacağınız cevaplar oldukça önemlidir. Çünkü yeni ve depreme dayanıklı binanızın, sağlıklı bir şekilde şekillenmesine buna bağlıdır. 

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir binanın riskli olup olmadığı, bakanlıktan ruhsat almış olan risk tesbit kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu konuda hazırlanan bir yönetmelik 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bu bahsi geçen yönetmeliğe göre ise, bina depremde yıkılma veya ağrı hasar alma riski taşıyorsa ya da binanın ekonomik ömrü dolmuş ise bu bina riskli olarak kabul edilir. Bakanlar Kurulu Kararı ile rezerv veya uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerdeki binalar riskli sayılmaktadır. Rezerv ve uygulama alanı olarak ilan edilen alanlarda, binanın riskli olup olmadığı konusunda mal sahipleri başvurmazsa, bu tespit Bakanlık veya Belediye tarafından yapılacaktır.


kentsel dönüşüm işleri - kentsel dönüşüm nedir - yerinde dönüşüm - bina güçlendirme