Proje Yönetim

Hizmet Bilgileri

  • Hizmet Kodu: HZ0006
  • Tarih: 16.3.2018
  • Gösterim: 94

Kategoriler

Proje Yönetim Hizmetleri

Bir fikrin hayata dönüştürülmesine proje denmektedir. Proje yönetim hizmetleri için uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.


Proje Yönetim Hizmetleri

Bir fikrin hayata dönüştürülmesine proje denir. Proje, sınırlarını bilme, güçleri doğru hesaplama, kullanma zamanlarını doğru ayarlama ve kullandıktan sonra olasılık dahili etkilerini öngörebilme çabasıdır. Öngörülenler ve yaratılan sonuçlar arasında ki sapmaları izleme amacıdır ve para ve insan kaynaklarının üretim sürecinde ne kadar etkin kullanıldığının doğru algılanmasının ölçüsüdür. Belli bir projenin amaç ile hedeflerine ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplini sistemi proje yönetimidir. Proje yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. Proje yönetimi başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve kapanış olarak beş maddede toplanmaktadır. 

Proje yönetimi süreçlerinin şirketlerde daha fazla karşılaşılır olmasının sebepleri özellikle bu nedenlerden kaynaklanmaktadır; projelerin daha kapsamlı olması, küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı, iletişimdeki zorlukların artması şeklindedir. Proje yönetimi faaliyetlerinin proje yönetiminden faydalanan şirketlere kazandırdıkları ise, karlılık durumunun artması, kaynakların daha efektif yönetilmesi, risklere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olmak, toplam kalitede iyileşme ve daha gerçekçi hedefler belirlenebilir olması şeklindedir.

Proje yönetiminin uygulamalarını ve teorilerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek sonucunda, proje yönetiminde kaliteyi ve profesyonelliği teşvik eder, etik kurallar ile mesleki standartların korunması ve geliştirilmesini sağlar. Yine proje yönetimi, varılması istenen hedeflere ulaşabilmek için, organize edilmiş ve kontrollü bir çalışma içerisinde kurumun uygun kaynaklarını yönetebilmektedir. 

Proje yönetiminin özellikleri nelerdir?

Proje yönetimi hedef odaklıdır, proje yönetimi değişim merkezlidir, proje yönetiminde başarı için çok farklı becerilere sahip bireyler bir araya gelerek, proje takımını oluştururlar,proje takımları bilinenleri göz ardı ederek yeni çözümler ararlar ve proje yönetiminde işlerin vaktinde bitirilmesi için kontrol ve izleme daima yapılır, proje yönetimi performans odaklıdır. İşin kalitesi ve çalışma tarzı için yüksek standartlar belirlenir, proje yönetimi -nde proje takımları yeni yöntemler geliştirmeye çalışır, proje yönetimi kısa vadeli bir iştir ve kısa bir zamanda ve bazen birden fazla da olabilecek işin tamamlanmasından sorumludur.

Proje Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Özellikler,

Devamlı değişen üyelere sahip etkili bir proje yönetim ortamı yaratabilmek ve farklı birimlerden gelen kişiler ile projenin yanı sıra bir takım görevleri olan bir grup insanı idare edebilmek, takım üyelerinin kendi müdürlerinin kararları ile istikrarlı bir şekilde projeye devam edememesi durumunda ortaya çıkabilecek boşlukları doldurabilmek, birbirini tanımayan insanlardan etkili bir takım oluşturmak, proje takım üyelerinin daha sık bir araya gelmesi ve birbirlerinden bir şey öğrenebilmesi için takım ruhu oluşturmak, proje takım üyeleri birbirini tanımamasının doğal sonucu olan yetersiz bilgi paylaşımının ve zayıf iletişimin önüne geçebilmek, proje takım üyeleri kendi asli görevleri ile ilgisi olmayan işlere motive edebilmek, proje takımı kurum tarafından belirlenen bir yapı içersin de şekillenir. Projenin ilk etaplarında, birbirini tanımayan insanların farklı bir ortamda çalışacak olmaları nedeniyle bazı çatışmaların ve anlaşmazlıkların yaşanması olasıdır. Ancak takım üyeleri zaman içerisinde çalışarak oluşturacakları davranış kalıpları ile bu çatışmaların önüne geçecektir. Sonuca gitmek için her zaman doğru araç ve tekniklerin kullanılması yeterli olmayabilir. Bu tür durumlarda ise devreye liderin, liderlik yetenekleri girerek potansiyel çatışma ve risklerin önüne geçmeli ve projenin planlanan şekilde ilerlerlemesinin önüne geçebilecek olan durumları önlemelidir. Tüm saydığımız bu özelliklere proje yöneticisinin sahip olması gerekmektedir. Çünkü, proje planlandığı şekilde ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmelidir.


proje yönetimi - proje yönetimi nedir - proje yönetim işleri