Uygulama Kontrolörlüğü

Hizmet Bilgileri

  • Hizmet Kodu: HZ0004
  • Tarih: 16.3.2018
  • Gösterim: 121

Kategoriler

Uygulama Kontrolörlüğü ve Yönetimi

Projenin tasarımından, uygulanmasına kadar tüm detaylar farklı disiplinler tarafından yönetilmektedir. Uygulama kontrolörlüğü ve uygulama yönetimi hizmetleri..


Uygulama Kontrolörlüğü

Kontrolörlük, tüm alanlarla ilgili bir kavramdır. Mimari, tıp, ulaşım, eğitim vs. her alanla ilgili mesleki bir takım detaylar ve aşamalar bulunmaktadır. Her iş alanında projenin hazırlanması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için farklı kişiler çalışmaktadır. Projenin tasarımından, uygulanmasına kadar tüm detaylar farklı disiplinler tarafından yönetilmektedir. Projelerin tamamlanmasının ardından, hayata geçirilmesi aşamasında uygulama kontrolörleri devreye girmektedir. Yapılan işin kurallara uygun yapılıp yapılmadığı, hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı, çalışmaların olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulması, varsa aksaklıkların nereden kaynaklandığını bularak ortaya çıkarmak gibi işler, uygulama kontrolünün görev alanı içerisindedir. 

Uygulama Kontrolörlüğü Nedir? 

Kontrolör denetleyici demektir. Yapılan bir işin gerçeğe uygun olup olmadığını incelemek, yapılan işin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını kontrol etmek, belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünü yapmak kontrolörün başlıca görevleri arasındadır. Kontrolör, herhangi bir projenin hazırlanması ve uygulanmasının ardından son kontrollerin yapılamasını sağlayan ve yapılan kontroller sonucunda onaylayan kişidir. Uygulama kontrolörlüğü bir nevi kalite kontrol uzmanıdır. Herhangi bir ürün, tasarım veya mimari projenin hayata geçirilmesi esnasında eksiksiz, hatasız ve istenilen niteliklerde olup olmadığının kontrolünü yapan uygulama kontrolörünün, aynı zamanda ilgili tüm mesleklerle bağlantılı olan disiplinlerle ilişkili bir konumdadır. Her iş alanında farklı sorumluluğu olan bireylerin birbirleriyle bağlantılı çalışması doğaldır. Kontrolör görevi gereği tüm disiplinler arası ilişkilere ve bilgilere hâkim olması gereken kişidir. Uygulama Kontrolörü örneğin bir mimarlık şirketinde çalışıyor ise; bir yapı ile ilgili iç ya da dış mekânların tasarımı ve inşa edilmesi aşamalarında mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve çevre mühendisi gibi farklı meslek alanında uzman kişilerle diyalog halindedir. Mimari tasarım alanı ile başlamakta olan süreçte, proje ile ilgili tüm mühendislik dalları tarafından geliştirilmesi ile devam etmekte olan bir süreçtir. Tüm projeler tamamlandıktan sonra tasarım ve projelerin yaşam geçirilmesini sağlayan uygulama aşaması başlamaktadır. Bu uygulamalar hayata geçirilirken değişik disiplinler arası koordinasyon sağlanmaktadır. Bu bağlamda proje yönetimi kavramı önem kazanmaktadır. Hazırlanan proje ve tamamlanan projenin hatasız bir şekilde teslim edilmesi Uygulama Kontrolörlerinin uzmanlık alanıdır. 

Uygulama Kontrolörünün Nitelikleri

Uygulama kontrolörü hangi iş alanında çalışırsa çalışsın, o alanla ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olan bireydir. Kontrolör sürecin sonucunu inceleyen kişi olduğu için proje veya işin nihai hedefleri hakkında yeterli donanıma sahip olmalıdır. Proje veya çalıştığı firmanın hedeflediği amaçlar doğrultusunda yapılan işin beklenen düzeyde olup olmadığını, belirlenen kalite ölçütlerine uygun olup olmadığını denetleyen kişi olduğundan, titizlikle çalışan bireyler kontrolör olmalıdır. Kontrolör dikkatli olmalıdır. Uygulama esnasında hiçbir detay gözden kaçırılmamalıdır. Sonuç ile ilgili aksaklıkların tespitini doğru yapabilmeli ve aksaklıklar hakkında ilgili birimlerle iletişim halinde olarak en kısa sürede aksaklıkların giderilmesini sağlamalıdır. Aksaklıklar giderildikten sonra, son kontroller yine Uygulama kontrolörü tarafından incelenerek nihai sonuç araştırılmalıdır. Herhangi bir işyeri veya firmanın başarısı tüm aşamalardaki çalışanların titizlikle çalışmasına bağlıdır. Fakat yapılan iş veya projenin hayata geçirilmesi öncesinde, onayı veren kontrolörün yapacağı herhangi bir hata hatalı bir ürün veya projenin hayata geçirilmesine sebep olmaktadır. Bu durum firma veya hizmet sektörleri açısından negatif bir durum olduğu için, kontrolörün dikkat ve bilgi düzeyi çok önemlidir. Sonuç olarak; uygulama kontrolörlerinin sürekli kendilerini geliştiren, meslek ile ilgili tüm disiplinler arası ilişkileri önemseyen, kurallı çalışan, disiplinli ve dikkatli bir tavırla işini sürdüren, firma veya şirket politikasını benimsemiş bireyler olması elde edilen sonuçlar açısından çok önemlidir. Bu kural, tüm iş alanları için önemli bir husustur.


uygulama yönetimi - uygulama kontrolörlüğü - uygulama kontrolörlüğü nedir - uygulama yönetimi nedir