Konut Projeleri ve Tasarımları


Konutlar bizlerin yuvalarıdır. Ne kadar kullanışlı olursa o kadar iyi olacaktır. Konut projeleri ve konut tasarımları bizim işimizdir.

Konut Projeleri

Konut projeleri son yıllarda hızlı bir şekilde yükselişe geçmiştir. Özellikle son yıllarda ön plana çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de yeni konut edinmek isteyenler daha uygun fiyatlı olduğu için proje aşamasındayken de ev satın almak istemektedir. Bu anlamda da şehirleşmenin organize edilmesi ve daha erken zamanda alınan bir ev sayesinde daha uygun fiyatlı ev sahibi olabilmesi avantajlarından yararlanmak için projelendirme önemli olmaktadır. Elbette ki belediye ve resmi kurumlar anlamında da bu anlamda önemli bir sistem bulunmaktadır. 

Maalesef ki Türkiye'nin her yerinde doğru planlı bir şehirleşme bulunmamaktadır. Ancak izlenmesi gereken süreç bu tasarımın yapılarak sizlere sunulması ile birleştirmektedir. Bu anlamda İstanbul, Ankara, İzmir gibi özellikle büyükşehirlerde ve resmi kurumların işleyişi de sistemli ve planlı programlı olarak sizlere sunulmaktadır. Konut projeleri öyle bir anda yapılmış ve sizlerin gözümüzün önüne çıkmış gibi düşünürse de aslında uzun süreçlerden geçirilerek yapılan projelerdir. Bu anlamda aşamaları çok önemli bir şekilde değerlendirmek gerekir. Sürecin doğru bir şekilde değerlendirildiği zaman ancak başarılı sonuçlar alınabilir. 

Konut Projeleri Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak planlama süreci başında araştırma aşaması gelmektedir. Bu aşamada konutların yapılacak olduğu arsaların imar durumu ve İskan durumu kontrol edilmelidir. Örneğin konut yapılacak olan bir arsanın ticari olmaması veya ticari bir faaliyetin sürdürüleceği bir arazinin konut arazisi olmaması ya da tarla olarak geçmemesi belediyenin bu konuda gerekli imar ve iskan hakkını vermiş olması gibi önemli noktalar bulunmaktadır. Mimar bu aşamada verileri toplar ve inşaat projesinin ilk taslağını oluşturur. Bundan sonraki süreçte tamamen kullanım amacının açısından uygulamalar kontrol edilerek inşaat mühendisinin de yapacağı çalışmalar sayesinde daha doğru sonuçlara doğru gidilir. 

Burada topografik durum, ölçüler, iklim, arsanın konumu, yeri gibi bir çok önemli ve hassas nokta bulunmaktadır. Elbetteki bu arada yapılacak olan proje hazırlanırken öncelikle zaman da önemli olmaktadır. Avan konut projesi hazırlanır ve bu bir öncül proje olarak sizin karşınıza çıkar. Bundan sonra değişiklikler yapılacak taslak projenin üzerinden çalışmalar gerçekleştirilerek proje netleştirilir. Kesin proje olarak ortaya çıkar. 

Konut Projeleri Taslaklarında Nelere Bakılır? 

Konut projeleri kesin proje haline geldikten sonra inceleme ve değerlendirmeler çok geniş açıdan yapılmaktadır. Yapılacak konutların mimari olarak çevreye uyumu aynı zamanda konutların depreme dayanıklılığı su ve ısıtma sistemlerinin teknik durumu bağlantılarının nasıl yapılacağı gibi birçok ayrıntı bulunmaktadır. Konut projelerinin yasalara uygun olarak yapılması gerekir. Bu anlamda hukuki sürecinde doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin uygulama şekli alır ve bu şekilde uygulamaya konulur yapılırken proje birkaç açısından değerlendirilir. Burada ulaşım olanakları yaşamsal standartlar, sosyolojik değerlendirmeler göz önünde bulundurulur. Çünkü yatırımı yapacak olan kişi içinde en önemli olan noktalardan bir tanesi rahat bir satış ortamının olmasıdır. Konutların bittikten sonra veya inşaat aşamasındayken rahat bir şekilde satılması için elbette ki projenin detaylı bir şekilde incelenmesi ve her şeyin göz önünde bulundurulması gerekir. 

Konut projeleri ülkemizde maalesef belirli bir standart belirlenerek yapılamamaktadır. Ancak önce ısı yalıtımı konusu günümüzde ise su tesisat konuları artık yavaş yavaş standartlara bağlanmaktadır. Yasal çerçeveye uyumlu hale getirilmektedir. Bundan sonra çok daha mantıklı ve çok daha standartlara uygun şehirleşme işlemleri gerçekleştirilecektir. Böylece yaşam alanları daha standart ve doğru yaşam alanları halini alacaktır. Bu konuda hükümetin de yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktadır. Gerek depreme dayanıklılık gerekse yaşam alanlarında yüksek kalite bu konuda göz önünde bulundurulmaktadır.

konut projeleri - konut tasarımları - konut proje uygulamaları - konut proje fiyatları